Návštěvní řád

pocasti

Situace na bazénu

Povinností každého návštěvníka je seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení! Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí, to se týká i kol umístěných ve stojanech.

I. Vstup do prostor areálu

 1. Vstup je povolen pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo platební kartou, které lze zakoupit v pokladně. Návštěvník je povinen uschovat vstupenku pro kontrolu po celou dobu návštěvy.
 2. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.
 3. Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno.
 4. Kapacita areálu je 2450 osob, při naplnění kapacity areálu nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.
 5. 30 minut před ukončením provozní doby koupaliště je vstup veřejnosti uzavřen.
 6. V případě uzavření areálu plovárny v průběhu provozu, špatné počasí, bouřka silný vítr, technická závada apod. se zakoupené vstupné nevrací.

II. Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Do prostor areálu mají zakázán přístup všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. osoby postižené horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilonosiči střevních a jiných chorob, rodinní příslušníci osob postižených nakažlivou infekční chorobou, které jsou od rodiny izolovány, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, osoby s kožními parazity, vyrážkami a obvazy na těle a rovněž osoby nečisté, v nečistém oděvu a zahmyzené.
 2. Zákaz vstupu platí i pro osoby pod vlivem alkoholu nebo drog.
 3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla prokazatelně narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 4. Z prostoru areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků areálu.
 5. V krajním případě, podle povahy přestupku, může správa areálu požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 6. Do areálu plovárny je zákaz vstupu se zvířaty.
 7. Děti ve věku do 1 roku mají zakázaný vstup do bazénů s výjimkou dětského brouzdaliště. Děti ve věku 1 až 3 roky mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

III. Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénů omýt se pod sprchou u brodítek, a to bez použití mýdla a saponátů. Pro důkladné umytí se doporučuje použít sprchy ve vstupním objektu.
 2. Návštěvníci areálu musí používat vlastní plavky které musí být čisté. Plavky musí být evropského typu, dámské – jednodílné a dvoudílné, pánské –  slipové, nohavičkové.  Bermudy musí mít nohavice nad kolena. Plavky nesmí mít kovové zipy spony a doplňky, které by poškodily povrch skluzavek a tobogánu. Areál není určen pro naturisty.
 3. Návštěvníci se musí převlékat tak, aby nebudili pohoršení.
 4. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníku, to se týká i kol umístěných ve stojanech. Doporučuje se nebrat na koupaliště cenné věci a větší obnosy peněz. Provozovatel nabízí možnost využití skřínek na uložení cenných předmětů v půjčovně.
 5. Neplavci se smí koupat pouze ve vyhrazených částech bazénů.
 6. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu a šetřit vodou.
 7. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 8. Za ztrátu klíče a otevření skříňky je návštěvníkovi účtován manipulační poplatek 200,– Kč.
 9. Všichni návštěvníci musí dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatní návštěvníky a dbát o osobní bezpečnost.
 10. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.
 11. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců areálu, kteří jsou osobně odpovědni za provoz a bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto návštěvního řádu.
 12. Návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád, pokyny pro jízdu na tobogánu a skluzavce a další oznámení a upozornění, vyvěšená v areálu koupaliště.
 13. Areál plovárny je nepřetržitě monitorován kamerovým systémem.

IV. V areálu je zakázáno:

 1. Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí úrazu při uklouznutí), vzájemně se potápět a srážet druhé osoby.
 2. Koupat v oděvech nevhodných ke koupání včetně spodního prádla a kráťasů s kapsami.
 3. Skákat do bazénů z podélných stran, mimo prostor k tomu určených.
 4. Bezdůvodně volat o pomoc. Vstupovat do prostor neurčených pro veřejnost, do šaten a sprch druhého pohlaví a do části areálu, kde je vyznačen zákaz vstupu z bezpečnostních a provozních důvodů.
 5. Plivat na podlahy a do vody, močit do bazénu, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory areálu.
 6. Brát s sebou ostré předměty, skleněné a jiné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění.
 7. Svévolně přemísťovat zařízení a instalovaný nábytek.
 8. Prát prádlo a umývat se mýdlem mimo vyhrazené prostory.
 9. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu, ničit vybavení areálu a plýtvat vodou.
 10. Vstupovat na plochu u bazénů za brodítky (bazénové plato) s oblečením, se žvýkačkou, jídlem, či nápoji. Povolen je pouze vstup v plavkách a s ručníkem.
 11. Kouřit mimo vyhrazená místa.
 12. V době bouřky či silného větru se zdržovat pod vzrostlými stromy v areálu plovárny.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Před opuštění areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů pracovníků areálu. V případě neuposlechnutí může být vykázán z areálu bez vrácení vstupného.
 3. Za zajištění první pomoci v areálu a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík.
 4. Každý návštěvník se zaplacením vstupného dobrovolně podřizuje dodržování všech ustanovení tohoto návštěvního řádu.

Znojmo, červenec 2012

Provozovatel: Správa nemovitostí města Znojma, Pontassievská 14, 669 02 Znojmo, Tel, fax.: 515 223 232